Међупредметно повезивање

Пандемија и човечанство

У сарадњи са Центром за образовне политике и др Данијелом Петровић у оквиру пројекта:Тематско планирање, наставници седмог разреда биологије, српског језика, историје, математике и енглеског језика учествовали си изради плана за међупредметно повезивање. Састанци су се одвијали преко Zoom апликације. Реализација међупредметног повезивања у настави планирано је за мај 2021.г.

Назив теме: Пандемија и човечанство

Циљ реализације теме: Упознавање ученика са узроцима пандемије и њеним последицама на човечанство у прошлости и садашњости, мерама превенције и заштите, а ради подстицања критичког мишљења ученика о карактеристикама вируса, значајем имунитета и вакцинације, као и оспособљавање ученика за примену мера заштите у садашњим пандемијским условима.

Рад ученице

Игра „Деба ћелије“

Ученица седмог разреда Кристина Дајић направила је интересантан модел ћелијске деобе. Mодел смо назвали „Поређај фазе ћелијске деобе“. Она је исекла девет кругова од стиропора и на сваком кругу залепила једну фазу ћелијске деобе. Кругови нису фиксирани и њиховим померањем утврђује се редослед ћелијске деобе. Браво Кристина!

МЕЈОЗА

Утисци током наставе на Тaems-у

Ученици осмог разреда успешно су се укључили током онлај наставе. Презентовали су своје радове на платформи Taems. Било је интересантних презентација о екосистема копнених вода, морским екосистема, ливадским и шумским скосистема. Утиске са видео конференције преносимо у виду фотографија.

Снимање ТВ- часова

У току је снимања часова Школске управе Ниш на платформи РТС ПЛАНЕТА, учитељи и наставници наше школе дали су свој допринос организацији и реализацији наставе на даљину. У снимању часова за РТС платформу учествовале су наставница биологије Весна Миленовић и учитељица Анђела Стојановић. Сви емитовани часови доступни су на интернет платформи РТС ПЛАНЕТА. .

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 16. ЧАС: ЕКОСИСТЕМ, ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, ОДНОСИ ИСХРАНЕ (ОБРАДА)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 17. ЧАС: ЕКОСИСТЕМ, ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, ОДНОСИ ИСХРАНЕ (УТВРЂИВАЊЕ)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 18. ЧАС: РАЗВОЈ И СУКЦЕСИЈЕ ЕКОСИСТЕМА (ОБРАДА)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 19. ЧАС: ЕКОСИСТЕМ (УТВРЂИВАЊЕ)

ОШ8 – БИОЛОГИЈА, 20. ЧАС: ОСНОВНИ БИОМИ НА ЗЕМЉИ – БИОСФЕРА (ОБРАДА)

Епидемија заразних болести кроз историју

Презентовање у одељењу

Због актуелне епидемилошке ситуације covid-19 у осмом разреду током обраде наставне теме: Биолошка и културна еволуција човека направили смо осврт на епидемије у прошлости. Обрадили смо Шпанску грозницу, Јустинијанову кугу, епидемију великих богиња... Циљ је буо да укажемо да епдемије трају известан период и открићем узрока проналази се и решење за сузбијање епидемије. Интересантан рад у виду презентације приказала је ученица Ања Илић. Њену презетнтацију делимо у наставку.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Формативно оцењивање

Наоко обуке за водитеље, наставница Весна Миленовић одржала је семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“ у два термина 25 и 26.9.2020.г. у ОШ “ Вук караџић“ у Житковцу. Семинари је присуствовало четрдесет наставника. Уз поштовањем свих епидемилошкох мера присути наставници упознати су: Сврхом и функцијом формативног оцењивања; Законским основама формативног оцењивања; Техникама формативног оцењивања; Активностима којма се подстиче самовреновање ученика и Е-портфолијом. Кроз дискусију разменили смо и примере добре праксе током онлај наставе.

Izrada onlajn testova

Tokom nastave na daljinu na portalu Ministarstva prosvete MojaŠkola, pružana je dodatna podrška učenicima koji prate časove  na RTS-u  i RTS- platformi. U izradi onlajn testova za proveru znanja  za 5. razred iz  biologije  učestvovala je nastavnica Vesna Milenović. Njeno ime se nalazi na spisku volontera koji su doprineli  izgradnji ovog portala. Postavljeni link vodi ka navedenim testovima

https://www.mojaskola.gov.rs/course/view.php?id=110

playful-kids