Predavanje o bolestima zavisnost

Video materijal

U organizaciji nastavnika fizičkog i zdravstvenog vaspitanja održano je predavanje 25.12.2019.g. o štenom delovanju narkotika, alkohola i duvana na ljudsko zdravlje. Gost predavač  bio je dr Marko Jovanović. On je na interesantan način prezentovao sadržaje učenicima 7. i 8. razreda. Ostvarena je i korelacija sa biologijom i građanskim vaspitanjem.

Pročitajte više Predavanje o bolestima zavisnost