Образовна академија за родитеље

Образовна академија за родитеље; Како да сарађујем са дететом

Јелена Марушић

Вебинар I

Вебинар II

Вебинар III „Како одгајити емоционално писмено дете”

Међупредметно повезивање у осмом разреду

У оквиру пројекта Међупредметно повезивање за осми разред обрадили смо садржаје „Велика научна открића у биологији“. Циљ нам је био да ученици уоче важност биолошких знања у свакодневном животу: откриће аспирина, употреба антибиотика; чување намирница и пастеризација. У одељењу VIII2 ученице Милена Стефановић и Сара Сатанојковић у виду презентације представелу су: Дванаест занимљивости и значајна открића Луја Пастера. У одељењу VIII3 игром улога представљен је живот и рад Александра флеминга и откриће пеницилина. Улогу Александра Флеминга носио је Негован Симић а наратот је била Анђелија Tрајковић. Утиске са часова погледајте у наставку.

Болести зависности- вршњача едукација

На иницијативу наставнице биологије Весне Миленовић успостављена је сарадња са Црвеним крстом Алексинац. У просторијама школе 21.децембра 2021.г. одржано је предавање о болестима зависности (наркоманија, алкохолизам и штетност дувансог дима). Докторка Натали одржала је предавање ученицима 7. и 8. разреда (пет ученика по одељењу). Присутни ученици имали су задатак да након предавања, садржаје презентују својим друговима у одељењу на часу одељењске заједнице.

Родна равноправност

У оквиру пројекта Родна равноправност и Професионална оријентација, за ученике седмог разреда организовано је гостовање школске полицајке Теодоре Здравковић. Теодора нам је причала о свом школовању и послу који обавља, као и о изазовима са којима се сусреће на послу. Након тога на ЧОС-у вођен је разговор шта смо сазнали и наочили о овом занимању.

Међушколски сусрети

У оквиру пројекта Међупредметно повезивање остварено је и хоризонтално повезивање са ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја.Наставница биологије Весна Миленовић представила је у виду презентације „Дигитални хербаријум нашег завичаја“. Интересантна и инспиративна сарадња.

Наша огласна табла

У холу школе на другом спрату постављена је огласна табла за предмет Биологија. Ученици 5,7 и 8 разреда заједно са наставницом могу да постављају и мењају своје радове, који су настали као производи различитих активности на часовима.

1. децембар – Светски дан борбе против сиде

Са ученицима осмог разреда на часовима биологије обележили смо 1. децембар- Светски дан борбе против СИДЕ. Ученици су припремили одговарајуће постере и презентације. Кроз дебату објасили смо како ХИВ може или не може да се пренесе. Било је дискусије о дискриминацији ХИВ позитивних особа (избегавање контаката, оспоравање права на обавезно образовање, губитак посла, одбијање пружања медицинске неге и сл.).

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ ХЕРБАРИЈУМА

Захваљујући садрадњи са Бибилиотеком „Вук Караџић“ у Алексинцу дигитализовали смо школски хербаријум OШ „Вук Караџић“ у Житковцу. Поједини листови хербаријума у школској збирци стари су вишеод двадест година. Дигитализацијом хербаријума омогућили смо ученицима доступност школскoм хербаријуму а нашим бившим ђацима могућност да погледају своје радове. Захваљујемо се Александри и Банету на техничкој подршци.