Mesečne arhive: januar 2019

Digitalni čas

Na nagradni konkus “ Digitalni čas 2018/2019″ , konkurisala je i nastavnica Vesna Milenović sa radom:„Primena multimedijalnog sadržaja Zeleni paket u nastavi biologije“, Nastavna jedinica:Raznovrsnost živog sveta; Biodiverzitret.  Rad je ušao u zbornik radova .  Sadržaj rada možete pogledati na narednom linku  zborniku radovapicture1

Rad učenika

 Fitoterapija u službi zdravlja

50831223_2075643859187607_5803539451657322496_nUčenica Kristina Pavlović je napravila interesantan poster. Prikazala je vitalne ljudske organe. Male kesice sa lekovitim biljkama od kojih se spravljaju čajevi prikačila je pored vitalnih organa. Upotreba čajeva za očuvanje zdravlja naročito je značajna  u zimskim mesecima. Rad je prikazan na festivalu nuke.

Pročitajte više Rad učenika

Ugledni čas

U OŠ „Vuk Karadžić“ u Žitkovcu 18.1.2019.g.  u odeljenju V4 održan je ugledi čas. Nastavna jedinica „Prilagođenosti živih bića“  prikazana je uz upotrebu  digitalnog udžbenika biologije. Tokom interakcije sa učenicima koristili smo kratke video zapise, onlajn testoveoglede i prirodni materijal. Časi su prisustvovali stručni saradnici i kolege iz škole. Utiske sa časa pogledajde u narednim slajdovima.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Rad učenika

Nivoi organizacije živog sveta

50263500_2054703041281689_1909060152154128384_n (1)Živi svet na Zemlji, organizovan je u veći broj nivoa, pri čemu viši nivo uvek sadrži elemente nižeg nivoa. Oni su objedinjeni u biološke nivoe organizacije: ćelijske organele, ćelije, tkiva, organe, sistem organa, organizme (jedinke), populacije, životne zajednice ili biocenoze, ekosisteme, biome i biosferu.Ekologija se bavi nivoima organizacije od jedinke do biosfere. Poster uradile učenice osmog razreda: Katarina Vrbić i Milica Filipović

Ogled: Da li puževi razlikuju boje?

49348624_2050598918358768_6867284567477190656_nNadražljivost je osobina svih živih bića. Puževi reaguju na promenu životne sredine (svetlost). Postavili smo pitanje : Da li puževi razlikuju boje? Pretpostavka je, da će puževi  reagovati na zelenu boju (boja trave). Da bi smo to potvrdili izveli  smo sledeći ogled. Potrebni  materijal: papiri u boji (crveni, zeleni, narandžasti, žuti, ljubičasi); nekliko vinogradarskih puževa.Postupak: Postavili smo papire u boji na jednakom rastojanju od neutralnog (belog)  papira. Nisu hteli da se pokrenu svi puževi.Verovatno zbog toga jer su predhodno jeli. Puževi koji su se pokrenuli , kretali su se u pravcu žutog papira. Papir je bio najintezivnije boje.

Pročitajte više Ogled: Da li puževi razlikuju boje?