Mesečne arhive: avgust 2017

Biodiverzitet

   20632638_1461736897244976_2101583864_nJedna od primarnih obaveza savremenog čovečanstva je zaštita biodiverziteta jer on ima veliki značaj za čoveka i opstanak života na Zemlji. Zaštita biodiverziteta obuhvata sve mere i postupke koje čovek preduzima kako bi sprečio smanjenje brojnost i nestajanje pojedinih vrsta i ekosistema. Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta-22. maja,  učenica Petra Golubović je prezentovala svoj rad: „Ugrožavanje i zaštita biodiverziteta“.

 

Naučni pogled na raznovrsnost života na Zemlji

 

Britanski naučnik Čarls Darvin ( 1809-1882) postavio je osnove za naučno i savremeno shvatanje evolucije živog sveta i nauke uopšte. Čarls Darvin je u svom delu  Poreklo vrsta dao naučno objašnjenje o nastanku i evoluciji živog svetana na Zemlji. Darvin je do svojih zaključaka došao proučavanjem materijala koji je doneo sa putovanja brodom „Bigl“. Većinu njegovih zapažanja potvrdile su metode savremene nauke.

 Životu i rad Čarlsa Darvina u vidu postera prikazao je učenik VI4  Lazar Nešić.

Pročitajte više Naučni pogled na raznovrsnost života na Zemlji

Geološka doba

18788668_1395159323902734_1604336574_nŽivi svet na Zemlji stalno se menjao i usložnjavao od primitivnijih ka složenijim grupama. Učenice šestog razreda: Andrea Jović i Kristina Branković su u vidu postera prikazale geološka doba i ilustrovale sa opisom živog sveta iz tog perioda. Kao na filmskoj traci smenjvale su se pojedine vrste živih bića kroz geološka doba.            

 

 

Pročitajte više Geološka doba

Evolucija na naš način

Na osnovu dokaza koje pruža biološka nauka, učenici šestog razreda pokušali su da shvate kako je nastao i razvijao se život na Zemlji. Upoznali su se sa značenjem pojimova: evolucija, geološka doba, borba za opstanak i prirodno odabiranje.Čuli su o različitim teorijama organske evolucije i na kojim podacima se zasniva Darvinovo učenje.  U vidu postera predstavili su svoje viđenje evolucije.

 

800px-Charles_Darwin_seated_crop

Ptice- građa i način života

U šestom razredu u okviru nastavne jedinice Ptice-građa i način života , učenici se upoznaju sa osnovnim osobinama ptica, njihovim načinom života, građom i značajem u prirodi. Ukazuje se na sličnosti i razlike u odnosu  na ostale klase kičmenjaka. U izučavanju  unutrašnje građe tela ptice, sistema organa za varenje koristili smo poster koji je uradila učenica VI2 Kristina Pavlović.

 

Ptice- građa18834429_1395158120569521_315294126_n (3)